מושגים מקצועיים על תחזוקת בריכות

שיטת חיטוי מהירה וחזקה המשמידה מיקרואורגניזם וחיידקים במהירות עצומה. האוזון הינו למעשה גז רעיל שמוחדר למים המסוחררים לאחר סינונם. תהליך הסיום של שיטה זו כולל החזרת המים לבריכה וסינון

0502533972